0944799266

Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 sửa đổi Thông tư...

Ngày 27/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung nhiều …

Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư...

Ngày 31/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 176/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày …

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính :...

Ngày 31/03/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành …

Download UltraViewer – Truy cập, login máy tính, laptop...

UltraViewer được đánh giá là một trong những phần mềm điều khiển máy tính từ …

Download Java: phần mềm kê khai thuế online

Các hệ thống nhantokhai, nopthue của Tổng cục thuế yêu cầu phải cài đặt phần mềm …

Download phần mềm hỗ trợ từ xa TeamViewer

Teamviewer là phần mềm điều khiển máy tính từ xa. Để thuận tiện cho việc …

Tải phần mềm iTaxViewer đọc tờ khai định dạng...

Một ngày đẹp trời, các tờ khai định dạng XML của Quý khách không thể mở được? Nguyên …

Download HTKK: phần mềm Hỗ trợ kê khai mới...

Tải phần mềm Hỗ trợ kê khai mới nhất từ Tổng cục thuế, phần mềm HTKK từ Tổng cục thuế …

Giảm thuế suất TNDN cho doanh nghiệp nhỏ và...

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có điều kiện phát …

QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN Ở ĐÂU KHI CÓ THU...

Có rất nhiều anh chị đi làm 2 nơi nhưng đến cuối năm lại lúng …

TNCN TIỀN THƯỞNG LƯƠNG THÁNG 13 VÀ CHI PHÍ...

Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN và có được tính vào chi phí …

Nội dung nghị định 119/2018/NĐ-CP

Ngày 12/09/2018, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP với nhiều quy định …