0944799266

Nội dung nghị định 119/2018/NĐ-CP

Ngày 12/09/2018, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP với nhiều quy định …

Kinh doanh trên Facebook sẽ có mức thuế khác...

Trao đổi với báo chí về những giải pháp quản lý thuế đối với hoạt …

Từ năm 2018, doanh nghiệp sẽ không thực hiện...

Từ năm 2018 các doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện đặt in hóa đơn, …

Sử dụng hóa đơn điện tử trong khám chữa...

BHXH Việt Nam đã ban hành công văn 3991/BHXH-TCKT hướng dẫn về việc sử dụng …