Đăng ký dịch vụ trực tuyến giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí.