0944799266

Tải phần mềm iTaxViewer đọc tờ khai định dạng XML

Một ngày đẹp trời, các tờ khai định dạng XML của Quý khách không thể mở được? Nguyên nhân là do phiên bản phần mềm iTaxViewer cài đặt trên máy tính đã cũ, không đúng với định dạng tờ khai mới của Tổng cục thuế.

Download phần mềm iTaxViewer

Kích vào nút DOWNLOAD để tải phần mềm hỗ trợ đọc tờ khai định dạng XML mới nhất, giúp sử lỗi không đọc được tờ khai XML hoặc tờ khai không đúng định dạng.

BÌNH LUẬN